Overheidsopdrachten van toepassing op VZW’s?

Cartoon Vergunningsstudies

Bij het toewijzen van overheidsopdrachten dient het bestuur na te gaan of de kandidaten aan de verschillende voorwaarden voldoen.

PCB’s reëel risico binnen grondverzet bij wegeniswerken

Cartoon Indicatief onderzoek

In de nieuwsbrief van OVAM 26/11/2015 wordt de potentiële aanwezigheid van polychloorbenzenen (PCB’s) aangehaald in de bodem. Uit recente technische verslagen blijkt dat PCB’s frequenter worden vastgesteld dan algemeen aangenomen.

Abesim steunt schoolproject

Recuperatie van remenergie voor een elektrische wagen

Benieuwd wat geothermie voor u kan betekenen?

Geothermie kan een uitstekend alternatief zijn voor uw traditionele verwarmingstechniek.

Erkenning labo discipline afvalstoffen en andere

Abesim is trots dat wij onze erkenning hebben behaald als laboratorium in de discipline afvalstoffen en andere materialen voor het nemen van monsters voor de pakketten

ESF-project opleiding in bedrijven

wie zijn we?

ABESIM wil dat alle medewerkers kansen krijgen om zich professioneel te ontwikkelen en om hun kwaliteiten en competenties maximaal te benutten, dit steeds afgestemd op de individuele behoeften en die van abesim.

Vliegbrevet drones

Ieder onderzoek of expertise omvat de taak van alles duidelijk in kaart te brengen en vaak ontbreekt een duidelijk overzicht van de site.

Asbestonderzoek

Abesim - l amiante

Asbest is vanuit wetenschappelijk standpunt een materiaal met ongewone eigenschappen, mechanisch zeer resistent, ongevoelig voor hoge temperaturen en chemisch inactief.

Pages