Cartoon Luchtdichtheidsanalyses

Een blowerdoortest of luchtdichtheidstest is een meting van de dichting van een gebouw door gebruik te maken van overdruk en onderdruk.

Vluchtige organische stoffen (dampen) kunnen de gebouwschil via de vloer of de kelder binnendringen en de luchtkwaliteit bedreigen. 

Om dit risico correct in te schatten en de te nemen maatregelen (gecontroleerd sturen van de stromen met vluchtige componenten) te bepalen is een objectieve meting van de (lucht- of damp)dichtheid van bouwelementen aangewezen.

Abesim maakt hiervoor gebruik van een blowerdoortest (meting van een gebouw door het creëren van overdruk en onderdruk door middel van een kunstmatige winddruk), vaak in combinatie met een thermografische camera. 

Bouwen staat vandaag in het teken van isolatie, ventilatie en energie-efficiëntie. We passen deze technieken eveneens toe in bouwfysische toepassingen  We gebruiken deze gebouwprestatiesimulatie om de bouwfysische prestaties van een gebouw- of constructieontwerp te beoordelen en optimaliseren.

Sleutelwoorden

Blowerdoortest, luchtdichtheidstest, meting gebouw druk, luchtlekken, VEA erkenning, BCCA
 

Werkwijze & visie

In een eerste fase bekijken we samen met u welke informatie u nodig hebt en hoe we die op een budgettair haalbare manier kunnen verkrijgen. Vervolgens bepalen we welke strategische aanpak zich het beste leent om deze doelstelling te bereiken.

Aan de hand van een meer gedetailleerd onderzoek ter plaatse, verfijnen we de gekozen strategie. Vervolgens voeren we de vooropgestelde aanpak uit.

Na afloop toetsen we de resultaten aan onze oorspronkelijke doelstelling. Indien nodig volgt bijkomend onderzoek om resultaten te bevestigen of te weerleggen.

Lees meer