Cartoon Trillingsanalyse

Bepaalde land- of watergebonden infrastructuurwerken (sloop- of  heiwerkzaamheden), maar ook sommige industriële activiteiten of verkeerssituaties (bijv. verkeersdrempels), gaan soms gepaard met trillingen, die zich voortplanten door de bodem. Ze kunnen mogelijk schade of hinder veroorzaken.

Abesim stelt de trillingen objectief vast met specifieke meettoestellen als element van ‘goed huisvaderschap’. Onze meetapparatuur kan worden voorzien van een alarmfunctie, die (via sms) aangeeft wanneer bepaalde kritische waarden worden overschreden. 

Zo kunt u de betrokkenen met cijfers in de hand geruststellen en loopt u achteraf geen risico op onterechte schadeclaims.

Sleutelwoorden

Trillingsanalyse, DIN-richtlijnen, trillingshinder, meten trillingen
 

Werkwijze & visie

In een eerste fase bekijken we samen met u welke informatie u nodig hebt en hoe we die op een budgettair haalbare manier kunnen verkrijgen. Vervolgens bepalen we welke strategische aanpak zich het beste leent om deze doelstelling te bereiken.

Aan de hand van een meer gedetailleerd onderzoek ter plaatse, verfijnen we de gekozen strategie. Vervolgens voeren we de vooropgestelde aanpak uit.

Na afloop toetsen we de resultaten aan onze oorspronkelijke doelstelling. Indien nodig volgt bijkomend onderzoek om resultaten te bevestigen of te weerleggen.

Lees meer