Cartoon Plaatsbeschrijving

Elke ingreep op de grond (uitgraving, grondwaterverlaging, trillingen, terreinbelastingen enz.) kan een impact hebben op de omgeving, met name de nabijgelegen gebouwen.

Om de relatie tussen oorzaak en gevolg zo duidelijk en objectief mogelijk vast te leggen en te objectiveren (o.m. ter voorkoming van ongefundeerde schadeclaims) voeren we een voorafgaandelijke en nauwkeurige plaatsbeschrijving uit. Daarin wordt de toestand voor het begin van de werken in detail beschreven. 

Zo kunt u objectief uitsluiten dat bepaalde schade het gevolg is van de uitgevoerde activiteit en ongefundeerde schadeclaims voorkomen.

Sleutelwoorden

Plaatsbeschrijving, vaststelling, ondubbelzinnig vastleggen beginpunt
 

Werkwijze & visie

In een eerste fase bekijken we samen met u welke informatie u nodig hebt en hoe we die op een budgettair haalbare manier kunnen verkrijgen. Vervolgens bepalen we welke strategische aanpak zich het beste leent om deze doelstelling te bereiken.

Aan de hand van een meer gedetailleerd onderzoek ter plaatse, verfijnen we de gekozen strategie. Vervolgens voeren we de vooropgestelde aanpak uit.

Na afloop toetsen we de resultaten aan onze oorspronkelijke doelstelling. Indien nodig volgt bijkomend onderzoek om resultaten te bevestigen of te weerleggen.

Lees meer