Cartoon Vergunningsstudies

Wij stellen het administratieve dossier op en verdedigen het tegenover vergunningscommissies. Wij beperken ons niet tot de standaardstudies, maar bieden u een oplossing op maat.

Wij kunnen daarbij terugvallen op onze zeer brede expertise in bodemsanering, bodembeheer en expertisedossiers en op onze regelmatige contacten met de diverse overheden. 

Sleutelwoorden

Vergunningsstudie, parkeerstudie, milieuvergunningsaanvraag, watertoets, mobiliteitsstudie, herontwikkeling, brownfield, verdediging, Hemelwaterverordening, MER-screening, Mobiliteitstoets

Werkwijze & visie

Samen met u bepalen we welk resultaat wij vooropstellen om een concreet probleem op te lossen. We brengen het probleem objectief in kaart en zoeken uit hoe we dit het beste aanpakken.

Na het uitvoeren bekijken we samen of het probleem een bevredigende oplossing kreeg. Indien nodig volgt bijkomende actie.

Lees meer