Cartoon Risicoanalyse

Bij een aanwezigheid van een bodemverontreiniging voeren wij een risico- en urgentieanalyse uit om na te gaan of er van de vastgestelde verontreiniging een risico uitgaat voor mens, dier en hun omgeving: is er noodzaak tot actie en zo ja hoe dringend? 

Zo geven we een antwoord op de essentiële vraag of er daadwerkelijk sprake is van een probleem dat schadelijk kan blijken voor mens en milieu, vandaag of op de langere termijn. 

Sleutelwoorden

Risicoanalyse, S-Risk, Vlier-humaan, humaan, verspreidings- en ecologisch risico, OVAM
 

Werkwijze & visie

In een eerste fase bekijken we samen met u welke informatie u nodig hebt en hoe we die op een budgettair haalbare manier kunnen verkrijgen. Vervolgens bepalen we welke strategische aanpak zich het beste leent om deze doelstelling te bereiken.

Aan de hand van een meer gedetailleerd onderzoek ter plaatse, verfijnen we de gekozen strategie. Vervolgens voeren we de vooropgestelde aanpak uit.

Na afloop toetsen we de resultaten aan onze oorspronkelijke doelstelling. Indien nodig volgt bijkomend onderzoek om resultaten te bevestigen of te weerleggen.

Lees meer