Cartoon Grondmechanische karakteristieken

Het Abesim labo voert grondmechanische onderzoeken uit om de grond te karakteriseren: korrelgrootte (granulometrie), atterbergse grenzen, type grond (grind, zand, leem, klei…)..

Classificatie op basis van proeven geeft een eenduidig, objectief oordeel over de grondkarakteristieken en vormt een waardevolle aanvulling op een visuele boorbeschrijving.

Sleutelwoorden

Grondmechanisch onderzoek, classificatie grond, grondmechanische karakteristieken, korrelgrootte, atterbergse grenzen, 63µ
 

Werkwijze & visie

In een eerste fase bekijken we samen met u welke informatie u nodig hebt en hoe we die op een budgettair haalbare manier kunnen verkrijgen. Vervolgens bepalen we welke strategische aanpak zich het beste leent om deze doelstelling te bereiken.

Aan de hand van een meer gedetailleerd onderzoek ter plaatse, verfijnen we de gekozen strategie. Vervolgens voeren we de vooropgestelde aanpak uit.

Na afloop toetsen we de resultaten aan onze oorspronkelijke doelstelling. Indien nodig volgt bijkomend onderzoek om resultaten te bevestigen of te weerleggen.

Lees meer