Abesim in Mallorca

Wanneer u van plan bent om een gebouw of een huis aan te kopen zijn er minstens 1001 zaken waar je rekening mee moet houden. 

In 2018 heeft abesim een uniek buitenlands project in goede banen geleid. Een Poolse vastgoedontwikkelaar heeft ons gecontacteerd om op een uitzonderlijke locatie een asbestonderzoek uit te voeren.

We spreken hier over een vakantiehuis met een uitzicht op een van de mooiste landschappen van Mallorca. Gelegen aan de Serra de Tramuntana een indrukwekkende bergketen langs de noordwestkust van het eiland. De hoogte brengt schitterende en spectaculaire uitzichten met zich mee op een mooi ruig landschap met veel ongerepte natuur.

Wanneer de weersomstandigheden het toelaten, zou men het continentale Spanje vanaf daar kunnen zien, wat bijdraagt ​​aan de algemene indruk van de plek - luxueus, smaakvol, relaxed en ontspannen, heel anders dan de beroemde "vakantiebestemmingen" van de Balearen.

Maar natuurlijk was abesim daar niet op vakantie maar om alle delen van het gebouw grondig te inspecteren op de aanwezigheid van asbest in bouwmaterialen. We hebben ook een reeks luchtmonsters uitgevoerd buiten op het terrein en in de naburige dorpen. Zoals gebruikelijk in niet-standaard gevallen stonden we voor enkele verrassingen.  Maar nadat we alle analyses hebben teruggekregen konden we onze klant goed nieuws vertellen. 

Het Mallorca project bezorgde ons mooie herinneringen op een toplocatie en een gelukkige klant. 

 

 

Referenties

Abesim heeft sinds 1999 tal van diensten geleverd in meer dan 10.000 projecten aan allerlei personen, bedrijven, openbare sectoren, … Om het vertrouwelijke van onze prestaties te garanderen houden we de naam van onze klanten confidentieel. Maar de locaties houden we niet voor onszelf.

Kijk hieronder waar we onze uiterste best hebben gedaan om een meerwaarde te bieden zowel oplossingsgericht als financieel .

Creatief nieuwbouwproject

Plaats Abesim als hoofdcoördinator en studiebureau aan tafel met een architect, een bouwheer, EPB-verslaggever en een veiligheidscoördinator en het begin van een mooi project is een feit. Een open terrein in de Vlaamse Ardennen (België, Vlaanderen) zorgt mede voor de start van het creatieve denkproces. 

Een goede balans tussen functionaliteit, vorm, oppervlakte en energiemanagement vormen hier de sleutelelementen.

Er werd besloten om een kangoeroewoning te creëren, de combinatie van wonen en handelsruimte. De maximale perceeloppervlakte bedraagt 5.000 m². Niet onbelangrijk is dat door het rechthoekig concept maximaal gebruik wordt gemaakt van de beschikbare oppervlakte. 200m² kelder – 200m² gelijkvloers – 100m² verdieping - 90m² dakterras.

Sterk is ook de “open” structuur, met bijna geen dragende elementen in de binnenruimte, wat maakt dat in de tijd wijzigende functionaliteit naadloos kan worden opgevangen (= een belangrijk element op vlak van duurzaamheid van de constructie).

Typerend voor het gebouw is dat het volledig onderkelderd wordt, mogelijk gemaakt door een stijve algemene funderingsplaat. Het ontlastend effect van de uitgraving voor kelderfundering maakt dat er een uniforme fundering ontstaat met uitstekend zettingsdraagvermogen. De essentie is dat – in deze relatief minder draagkrachtige grond – de noodzakelijke kosten voor speciale funderingen meteen “gebruikt” worden als een nuttig element, met name een groot functioneel volume ondergronds.

De notie “bijna energie-neutraal” wordt gerealiseerd op basis van geothermie (diepere aardlagen vormen de bron van warmte / energie). Het vlakke dak van de verdiepingsruimte biedt dan ook een mogelijkheid tot het plaatsen van zonnepanelen.

Abesim staat bij dit project in voor de coördinatie en begeleiding van volgende zaken:

  • Monitoring o.m. a.d.h.v. luchtfotografie
  • Uitvoering geotechnisch onderzoek : stabiliteit van de bodem
  • Technisch verslag grondverzet
  • Sloop – en asbestinventaris
  • Opvolging van de sloopwerken
  • Infiltratietesten: doorlatendheid van de bodem testen
  • Grondwateropvolging
  • Coördinatie van de bouwwerken
  • Blowerdoortest incl. thermografie
  • Begeleiding van geothermie-project

Abesim helpt bedrijfsterreinen aan een nieuwe toekomst 

Curatoren houden bij de afhandeling van faillissementen rekening met verschillende regels en wetten. Dus ook met het Bodemdecreet. In het verleden gaf dat wel eens problemen. Daarom ondertekende de OVAM met de Orde van Vlaamse Balies (OVB) het ‘protocol curatoren’. Hierdoor kan de OVAM een verkennend bodemonderzoek financieren en de vervuiling inschatten. Als de curator geen koper vindt, kan de OVAM het terrein opkopen voor een symbolische euro en zelf de bodemonderzoeken en bijhorende werken uitvoeren.

OVAM kocht op die manier al 16 terreinen en kon zo geblokkeerde saneringsdossiers in een stroomversnelling brengen. ABESIM ondersteunt OVAM bij het beheer en de herontwikkeling van deze terreinen in Hemiksem, Izegem, Liedekerke, Mechelen, Nieuwpoort, Ronse, Schoten, Wijnegem en Halle.

De terreinen in Liedekerke en Izegem zijn al gesaneerd. Er wordt nu nog gezocht naar de beste manier om ze te verkopen. De andere sites zitten nog in een fase van bodemonderzoek of -sanering.

ABESIM staat in voor de opmaak van asbest-, afval- en sloopinventaris, volgt de afvalstoffenverwijdering en sloopwerken op, en werkt diverse pistes uit op vlak van herontwikkeling van het terrein met oog voor een duurzame en maatschappelijk relevante inpassing.

 

     

 

 

Auteurs: 
Annelies De Hauwere
Annelies
De Hauwere

Bodemverontreiniging kleiduifschieten

Soms ontstaat bodemverontreiniging op ongewone wijze 

Voor bodemverontreiniging zijn er heel wat verschillende oorzaken, zoals specifieke industriële activiteiten, lekkende tanks of opslag van afvalstoffen in de bodem.

Abesim kreeg als opdracht om de bodem van een schietstand te onderzoeken. De locatie vanwaar geschoten wordt en de plaats waar de kogels inslaan worden beschouwd als bronzones.

Bij de eerste onderzoeksfase blijkt onverwacht de toplaag over de gehele oppervlakte van het terrein – en zelfs enigszins daarbuiten – verontreinigd met vooral lood en PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) .

 0p het terrein wordt ook aan kleiduifschieten gedaan.  Deze Olympische sport werd beoefend op dat groot open terrein waar men met geweren vliegende schijfjes (kleiduiven) uit de lucht probeert te schieten.

Verder labo-onderzoek heeft uitgewezen dat de “klei”duiven in dit geval gemaakt waren uit gerecycleerd industrieel afval, bevattende o.m. lood en PAK. Wie raak schiet zorgt ervoor dat de restjes van de kleiduif – en dus de verontreinigende parameters - verspreid worden over de schietbaan en de omgeving.

Auteurs: 
Johan
L'Ecluse
Alain Govaerts
Alain
Govaerts

Asbestaudit door ons Pools zusterbedrijf

Abesim - azbest

Ook ons Pools zusterbedrijf Abesim Polska Sp. z.o.o is zijn activiteiten aan het uitbreiden en heeft een asbestaudit uitgevoerd van een terrein gelegen te Konstancin – Jeziorna.

De audit omvatte een controle van de gebouwen op de site zowel als de ondergrond. Er was een vergroot risico dat het volledige terrein aangerijkt was met asbestvezels na een ongecontroleerde afbraak van verschillende gebouwen door de vorige eigenaar met een een nivellering van de gronden met deze afbraakwerken.

Een volledige asbestinventarisatie van de gebouwen werd opgemaakt en voor de gronden werd een specifieke methodologie opgesteld om een representatieve staalname mogelijk te maken om een volledig beeld van de mogelijke vervuiling in kaart te brengen.

Auteurs: 
Pawel Kot
Pawel
Kot