Cartoon Infiltratietest

Het objectief vastleggen van de doorlatendheid van de bodem (of en hoe snel het water kan infiltreren) aan de oppervlakte of in de diepte kan gebeuren via diverse infiltratie- of pompproeven. Om dit na te gaan, voeren wij een infiltratietest uit.  

Afhankelijk van de mogelijke toepassing welke u wenst toe te passen, kiezen we de geschikte techniek om de meting uit te voeren: dubbele ring of diepte-infiltratie en houden we rekening met de textuur, grondwaterstand,… om het advies te maken.

Deze informatie is o.m. van belang bij:

  • de herinfiltratie van eerder opgepompt grondwater bij bijv. grondwaterzuiveringen
  • de infiltratie van hemelwater op het eigen terrein
  • de evaluatie van overstromingsrisico’s

Sleutelwoorden

Infiltratietest, onderzoek doorlatendheid bodem, infiltratie water, evaluatie overstromingsrisico, pompproef, dubbele ring, ringen van Maule, diepte-infiltratie
 

Werkwijze & visie

In een eerste fase bekijken we samen met u welke informatie u nodig hebt en hoe we die op een budgettair haalbare manier kunnen verkrijgen. Vervolgens bepalen we welke strategische aanpak zich het beste leent om deze doelstelling te bereiken.

Aan de hand van een meer gedetailleerd onderzoek ter plaatse, verfijnen we de gekozen strategie. Vervolgens voeren we de vooropgestelde aanpak uit.

Na afloop toetsen we de resultaten aan onze oorspronkelijke doelstelling. Indien nodig volgt bijkomend onderzoek om resultaten te bevestigen of te weerleggen.

Lees meer