Onze nieuwe auto “20 jaar ABESIM” al gezien?

Sinds kort zichtbaar op de Belgische wegen (en ook wel een beetje in Frankrijk en Luxemburg). De autovloot van ABESIM is normaal gezien “wit met een rode bol”, maar ééns in de 5 jaar voorzien wij één auto in ABESIM-rood.

Boringen op een rustige snelweg, veiligheid en social distancing ten top

Het coronavirus houdt de wereld in zijn greep. Het Belgische bedrijfsleven ondervindt hier hinder van en dat is bij Abesim niet anders.

CORONAMAATREGELEN

CORONAMAATREGELEN

Bedrijven Contact Dagen 2019

Nieuws

Abesim kan terugblikken op een geslaagde editie op bedrijven contactdagen.

Saneringsproject voor nieuwbouw in Maarkedal

Het terrein van een voormalige bronsgieterij aan de Etikhovestraat in Maarkedal werd in 2018 verkocht met het oog op herontwikkeling. Er komt een flatgebouw met drie verdiepingen.

20 jaar Abesim

20 jaar Abesim: Thank YOU!

Abesim stimuleer het stoppen met roken op het werk

Wanneer Abesim en Gallia Sana hun krachten bundelen

Wie kent het niet, dat grote stalen gebouw dat hoog boven parijs uitsteekt.

De Eiffeltoren, het symbool van de Franse hoofdstad. De Eiffeltoren is 324 meter hoog en werd opgericht in 1889 ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling.

Fonds bodemsanering gasolietanks verwarming

Wetgeving rond Belgisch fonds (PROMAZ) bodemsanering gasolietanks verwarming is definitief goedgekeurd 

Kernboringen op de John F. Kennedylaan en D. Eisenhowerlaan

Heb je de voorbije dagen een mobiele werf opgemerkt langs de John F. Kennedylaan en de D. Eisenhowerlaan?

Brownfieldconvenanten in Vlaanderen

Nieuws

Tien jaar geleden trad het Decreet Brownfieldconvenanten in werking. Via dit Decreet wil de Vlaamse Regering de  herontwikkeling van leegstaande, verwaarloosde en/ofonderbenutte terreinen (zogenaamde brownfields) stimuleren en ve

Sanering in Aartselaar

Cartoon Bodemsanerings ontwerp

Op een terrein in Aartselaar werd gemengde, overwegend historische grond- en grondwaterverontreiniging met vluchtige gechloreerde organische koolwaterstoffen (VOCl) vastgesteld. De verontreiniging heeft zich verspreid naar aanpalende percelen en het openbaar domein. De verontreiniging is vermoedelijk toe te schrijven aan het gebruik van solventen door een meubel- of brillenfabriek, die het restproduct in de grond loosde.

Erkenning van BOFAS werd verlengd tot 2021

De Interregionale BodemsaneringsCommissie (IBC) heeft de erkenning van BOFAS verlengd tot 2021.

Nieuwe regeling voor gebruik van bodemmaterialen 

Het decreet breidt de huidige regels op het gebruik van uitgegraven bodem uit tot alle bodemmaterialen die op dit moment gebruikt worden als bodem. Bovendien wordt niet alleen het gebruik van die bodemmaterialen gereglementeerd, maar ook hun traceerbaarheid.
 

Kwaliteitsmanagement ISO9001:2015 verlengd en uitgebreid

Met enige trots kan ABESIM een verlenging én uitbreiding van het ISO 9001 certificaat voorleggen (BQA_2010378). De omschakeling naar de 9001:2015 norm maakt dat binnen de organisatie kernelementen zoals
  • contextanalyse
  • belanghebbende partijen en

Asbest onder funderingen van wegen

Cartoon Asbest

Conform de richtlijnen van OVAM zijn alle kunstmatige aanvullingen als asbestverdacht te beschouwen. Dit houdt in dat er in Vlaanderen heel wat lagen bestaan met een risico op aanwezigheid van asbest, zo ook (onder)funderingen van wegen.

Heb je onze drone zien vliegen?

Heb je onze drone zien vliegen op de Alesa-site in Schoten? 

 

Overgangsmaatregel TRACIMAT en sloopopvolging

Op 24 augustus 2018 treedt het nieuwe acceptatiebeleid voor brekers in voege. Dit betekent dat brekers vanaf die datum een onderscheid moeten maken tussen puin met een hoogmilieurisico-profiel (HMRP) en puin met een laagmilieurisico-profiel (LMRP).

Piloot licentie RPAS KLASSE 1 behaald

Eén van onze medewerkers behaalde vorige maand zijn RPAS klasse 1 pilootlicentie

Bodemsaneringsfonds voor garage-,carrosserie-en landbouwmachinesector

Cartoon Indicatief onderzoek

Dit fonds “TERSANA” zal, zodra erkend, de door bodemverontreiniging getroffen bedrijven in de sector zowel financieel als met expertise bijstaan. Er wordt voorzien dat maximaal 1.000 bedrijven in Vlaanderen bij het fonds zullen terechtkunnen om hun saneringsverplichting aan het fonds over te dragen.

Pages