In Vichte voert Abesim een sanering uit in een oude textielfabriek die zal ontwikkeld worden tot nieuwe woningen. Er wordt hier een sanering uitgevoerd voor een verontreiniging met minerale olie.

De laatste analyseresultaten dateren al van 12 jaar geleden en er werd gestart met een actualisatie van de huidige situatie. Deze actualisatie heeft als voordeel dat het volume te ontgraven grond verder verfijnd kan worden.

Het veldwerkteam kon tijdens deze werken de artistieke graffiti op deze site bewonderen