De fabriek was actief van 1920 tot net na Wereldoorlog II en verwerkte onder andere zinkerts tot zink. Na de stopzetting van deze activiteiten was het tot begin jaren '70 een opslagplaats voor schroot.

Deze activiteiten leidden tot een verontreiniging met hoofdzakelijk zware metalen.

Uit het beschrijvend onderzoek blijkt dat blootstelling aan de verontreiniging voornamelijk gebeurt door consumptie van groentes die gekweekt worden op deze verontreinigde bodem.

Voor de aanpak van de verontreiniging van de 58 omringende percelen werd er in 2017 bepaald via welke techniek we de verontreiniging het beste aanpakken.

Conclusie is dat de bodemverontreiniging, kan weggenomen worden door het ontgraven van de toplaag en het heraanvullen met propere grond (leeflaagsanering). Afhankelijk van het perceel zal er ontgraven worden tot 50 of 75cm diepte, of tot 15cm indien de eigenaar zijn tuin wil vervangen door een verharding.

In samenwerking met OVAM en een tuinexpert is Abesim bezig met de voorbereiding van de saneringen van 58 percelen in 2020.