Eind februari 2021 werden in Gent de werken voor de aanleg van een turborotonde op de R4 gestart. De turborotonde wordt de allereerste turborotonde met verkeerslichten in Vlaanderen en moet een oplossing bieden voor de vaak lange files aan het kruispunt van de Kennedylaan met de R4. Aansluitend zal de hele ring rond (de Haven van) Gent worden heringericht en omgebouwd tot een primaire weg.

 

 

 

 

(Bron: De Werkvennootschap)

Het project gaat gepaard met een volume van ca. 1,2 miljoen m³ grondverzet, waarvoor ABESIM het milieuhygiënisch onderzoek uitvoert. Ook de op te breken infrastructuur over een traject van 35 km en de voor de realisatie van het project te slopen woningen en kunstwerken worden door ABESIM geïnventariseerd in een sloopopvolgingsplan.

Hiervoor voerden we in de loop van 2020 meer dan 550 kernboringen uit en werd in totaal ca. 1.000 m geboord tot een maximale diepte van 15 m onder maaiveld.

Meer weten over de herinrichting van de R4 ?

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/02/22/aanleg-van-turborotonde-op-de-ri...

https://r4wo.be/