In Buggenhout ligt vlak naast de Schelde de site van het voormalige ALVAT, met een oppervlakte van 4,6 hectare. Tot 1995 werden hier vaten gereinigd en klaargemaakt voor hergebruik, met bodemverontreiniging tot gevolg. Eind 2019 verwierf OVAM het terrein voor 1 symbolische euro

ABESIM ondersteunt OVAM bij het beheer van terreinen in hun eigendom, zoals de ALVAT-site. Gezien de slechte staat van de gebouwen en de algehele aanwezigheid van asbestcement werd beslist om de gebouwen zo snel mogelijk te slopen. ABESIM stelde het sloopdossier op en ondersteunde OVAM bij de aanvraag van de omgevingsvergunning. Ook de sloopwerken zelf worden door ABESIM opgevolgd.

Op 1 april 2021 werden de sloopwerken opgestart met de afbraak van de 35 m hoge schouw, die de site typeerde.

Bekijk ook de reportages van TV Oost en Kanaal Z:

https://www.tvoost.be/nieuws/ovam-start-na-28-jaar-met-sanering-zwaar-ve...

https://kanaalz.knack.be/nieuws/ovam-start-de-sloop-en-sanenering-van-de...