Cartoon Sloopinventaris

Begin december 2021 gingen de sloop- en saneringswerken van de voormalige textielververij Lys Yarns in Zulte van start. De site bevindt zich in het dorpscentrum en de oppervlakte van 2,4 ha is zo goed als volledig bebouwd.

Abesim stelde voor deze site het sloopopvolgingsplan incl. asbestinventaris op en ondersteunt de gemeente bij de aanvraag van de sloopvergunning, de subsidieaanvraag bij de Vlaamse Overheid en bij de aanbesteding en uitvoering van de werken.

Voor aanvang van de structurele sloopwerken zijn een grote hoeveelheid asbesttoepassingen te verwijderen, welke zich voornamelijk situeren in de daken en onderdaken. Op de site zijn 2 verontreinigingsvlekken met minerale olie en/of VOCl’s te saneren, wat zal gebeuren a.d.h.v. afgraving en monitoring.

De sloop- en saneringswerken zullen worden afgerond in het najaar van 2022.

Meer lezen?

Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4