Cartoon Vergunningsstudies

Przygotujemy Państwa wniosek i formalną dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia. Jesteśmy także w stanie reprezentować Państwa przed organami administracyjnymi.

W postępowaniach wykorzystujemy nasze wieloletnie doświadczenie i techniczny know-how, oraz kontakty w wielu urzędach. Zapewniamy Państwu niestandardowe I skuteczne rozwiązania pozwalające na szybkie doprowadzenie projektu do końca.  

Słowa kluczowe

Studium parkingowe, pozwolenie środowiskowe, studium mobilności, tereny zanieczyszczone
 

(Manag PL)

Polish