Cartoon Ecotoxicologische analyse

W aspekcie ogólnym, analiza ryzyka opiera się jedynie na udokumentowanej obecności zanieczyszczeń w pobranych próbach gleby i wód gruntowych. 

Niezależnie od stężeń zanieczyszczeń, ich biodostępność jest użytecznym wskaźnikiem określającym potencjalne ryzyko. W konsekwencji analiza ekotoksykologiczna zapewnia dokładniejszą interpretację analizowanej sytuacji. 

Badanie polega na obserwacji wpływu zanieczyszczonej próbki na kontrolowane specyficzne populacje mikroorganizmów. Jeżeli wpływ ten jest widocznie negatywny, pozwala to na określenie występującego realnie poziomu ryzyka. 

Sleutelwoorden

Ekotoksykologia, badania ekotoksykologiczne, test bioakumulacji, efekt toksyczny, dafnia, organizmy, standaryzacja biologiczna, test biologiczny
 

Podejście i wizja

Faza pierwsza polega na bliskiej współpracy z Klientem, aby określić jakie informacje są niezbędne oraz jak możemy uzyskać interesujące nas wyniki w efaktywny kosztowo sposób.

Poprzez szczegółową analizę terenu bedącego przedmiotem projektu, możemy odpowiednio dostosować wybrany scenariusz działań. Następnym krokiem jest implementacja wybranej strategii.

Po zakończeniu prac, szczegółowo analizujemy jej wyniki. Jeśli występuje taka potrzeba, wykonujemy dodatkowe badania w celu potwierdzenia uzyskanych wyników.

Czytaj więcej