Cartoon Asbest

Prawidłowe zarządzanie azbestem odbywa się na 3 poziomach:

  • W budynkach i budowlach, w których azbest jest wciąż obecny,
  • Przy odnawianiu i/lub wyburzaniu konstrukcji z materiałów zawierających azbest,
  • Interwencje i badania prowadzone na obszarach gdzie gleba jest zanieczyszczona azbestem na skutek działalności człowieka

Posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie i wyposażenie techniczne, aby skutecznie realizować projekty na wszystkich trzech poziomach zarządzania.

Słowa kluczowe

Inwentaryzacja azbestu, audyt azbestowy, usuwanie azbestu, azbest w glebie, koszt usunięcia azbestu
 

    (Manag PL)

    Polish