Cartoon Indicatief onderzoek

We wrześniu 2016 wszedł w życie nowy akt prawny, regulujący wiele istotnych kwestii dotyczących zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi w znacznym stopniu wpływa na to, w jaki sposób wykonywane są audyty stanu środowiska wodno-gruntowego w Polsce, a poprzez ten fakt także na obowiązki wielu przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych, w tym samorządów.

 

W Abesim, naszą ambicją jest zapewnienie naszym klientom dostępu do szczegółowych informacji o obecnym stanie prawnym oraz potencjalnych i praktycznych aspektach ryzyka z nim związanego. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem takich informacji (bez jakichkolwiek opłat) – prosimy o kontakt z nami.