W życiu zawodowym inżyniera zdarzają się sytuacje, które wymagają spojrzenia na problem z innej perspektywy – czy to od strony koncepcyjnej, czy czysto fizycznej. Przy niektórych projektach spojrzenie „z wysoka” pozwala na uzyskanie kluczowych informacji, niezbędnych do przedstawienia prawidłowego rozwiązania problemu.

Czasami podczas inwentaryzacji budynku lub placu budowy nie dysponujemy informacją, jak wiele konkretnego materiału wystepuje na dachach budynków. Przykładem dokładnie takiej sytuacji był projekt który obejmował dokładną inwentaryzację terenu opuszczonej fabryki. Kontrakt obejmował (między innymi) określenie ilości materiałów które powstaną w wyniku wyburzenia budynku, oraz inwentaryzację materiałów zawierających azbest. Podczas wizji lokalnej okazało się, że przeprowadzenie bezpiecznej inspekcji dachu kompleksu fabrycznego nie jest możliwe.

Odpowiedzią na podobne problemy jest użycie drona - to sposób na szybkie, bezpieczne i relatywnie tanie pozyskanie informacji, które w przeciwnym razie mogłyby pozostać ukryte i tym samym obniżyć jakość przeprowadzaniej inwentaryzacji. Licencjonowany operator UAV (bezzałogowego statku powietrznego) dba o to, aby zbieranie dokumentacji z powietrza odbyło się w bezpieczny sposób i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpowiednio wyposażony UAV wykonuje niezwykle szczegółowe zdjęcia lotnicze. Odpowiednie wykonanie i obróbka zdjęć daje także możliwość wykonania interaktywnej ortofotomapy oraz numerycznego modelu terenu (pomiaru wysokości budynków i innych obiektów z powietrza).Jakie więc były bezpośrednie korzyści uzyskane w wyniku użycia drona?

  • Identyfikacja obiektów, które nie były widoczne z poziomu gruntu, oraz nie występowały na dostępnych planach (przykłady - zbiornik na wodę deszczową na dachu jednego z budynków, rury azbestowo-cementowe doprowadzające wodę do tego zbiornika)
  • Szczegółowe oględziny oraz pomiary całej powierzchni dachu
  • Ortofotomapa i numeryczny model terenu, zapewniające dokładne i łatwo dostępne dane o zewnętrznych wymiarach budynków, w tym wysokości i dające szczegółowy przegląd całego obszaru objętego projektem.

W ABESIM wykorzystujemy twórczo nowe technologie, aby zwiększyć skuteczność naszych działań i zapewnić najlepszą jakość usług dla naszych klientów. Jeżeli życzycie sobie Państwo więcej informacji o naszych usługach, serdeczne zapraszamy do kontaktu.

 

Rura azbestowo-cementowa oraz zbiornik wody deszczowej na dachu fabryki (ujęcie z drona)

 

 

drone technical inspection inspekcja dron uav azbest

 

 

Cyfrowy model wysokości terenu, wygenerowany przy uzyciu danych zebranych przy pomocy drona.

 

 

digital elevation model drone cyfrowy model wysokości UAV