Abesim - azbest

Azbest – to z czysto inżynierskiego punktu widzenia materiał o niezwykłych właściwościach – bardzo odporny mechaniczne, niewrażliwy na wysoką temperaturę oraz nieaktywny chemicznie. Te właśnie parametry spowodowały, że azbest znajdujemy obecnie w ogromnej ilości produktów, głównie (ale nie tylko) materiałów budowlanych.

Niestety, azbest jest także materiałem wysoce szkodliwym, powodującym schorzenia płuc, takie jak pylica azbestowa czy rak płuc, oraz swoisty dla azbestu rodzaj nowotworu – międzybłoniak opłucnej. W przypadku tego nowotworu śmiertelnosć pacjentów sięga prawie 100%. Jedynym sposobem na wyeliminowanie azbestu jako czynnika ryzyka jest:

  • Określenie miejsc występowania i ilości produktów zawierających azbest
  • Bezpieczne i zgodne z prawem usunięcie tych produktów oraz utylizacja.

Abesim Polska Sp. z o.o. posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i wyposażenie techniczne, aby skutecznie realizować audyty obecności azbestu w budynkach i innych obiektach budowlanych. Jesteśmy także w stanie realizować projekty związane z zanieczyszczeniem środowiska glebowego azbestem – autorska metodyka reprezentatywnego poboru prób oraz współpraca z nalepszymi akredytowanymi laboratoriami pozwala nam na szybkie i skuteczne określenie poziomu zanieczyszczenia i związanego z nim ryzyka.