Gemeentelijke inventaris van risicogronden m.b.t. bodemverontreiniging

Bij een overdracht draagt de verkoper de verantwoordelijkheid om kennis te hebben of zijn grond al dan niet een risicogrond betreft. Eén van de vele mogelijke acties om tot deze kennis te komen is raadplegen van de Gemeentelijke Inventaris.

IFAT2018 Een platform voor innovaties

Een platform voor innovaties

Bedrijven contactdagen 2017

Abesim nodigt u uit!

Stookolietankfonds

Na verklaringen door de bevoegde Minister in de pers ontvingen wij tal van eigenaars van stookolietanks, met de vraag naar de concrete impact op hun vroegere of huidige bodemverontreiniging.

Dynamische plaatproeven

Abesim heeft recent een nieuw toestel aangeschaft om dynamische plaatproeven uit te voeren.Met deze plaatproef kunnen we inzicht krijgen op de verdichting van een ophoging in uitvoering.

Tracimat sloopbeheer en sloopopvolgingsplan

ABESIM heeft niet alleen een ruime ervaring in de opmaak van asbest- en sloopinventarissen, ook de opvolging van afbraak- en sloopwerken, waarbij de diverse afvalstromen gescheiden worden afgevoerd (selectieve sloop), maakt deel uit van onze activiteiten.

Netwerkmoment over de nieuwe 'omgevingsvergunning' bij ABESIM

Werkwijze & visie

Netwerkmoment over de nieuwe 'omgevingsvergunning' bij ABESIM.

Brownfieldconvenanten in Vlaanderen

Zoals voorzien in het decreet brownfieldconvenanten wordt er ook in 2017 een jaarlijkse oproep voorzien. (Belgisch Staatsblad op 4 mei 2017).

Via dit Decreet wil de Vlaamse Regering de herontwikkeling van leegstaande, verwaarloosde en/of onderbenutte terreinen (zogenaamde brownfields) stimuleren.De 1ste indieningsperiode loopt tot en met 19 mei 2017. In het najaar volgt nog een 2de indieningsperiode van 4 september tot en met 3 november 2017.

Drone Initiatiedag bij abesim

DRONES - Je hoort er steeds vaker over, maar ontdek nu nog meer
 

Wat is asbest?

Cartoon Asbest

In Vlaanderen zijn er naar schatting 2 tot 4 miljoen ton asbesthoudende materialen aanwezig. Hierdoor wil de Vlaamse regering in de toekomst een asbestafbouwplan goedkeuren om die daken en gevels versneld te vervangen.

Ontdek onze nieuwe boor- en bemonsteringsmachine

Onze nieuwe boormachine te beschrijven in twee woorden: Efficiënt & offroadmogelijkheid!

Fototentoonstelling "FOCUS"

Met plezier kondigen wij onze tentoonstelling  "Focus" aan. Gratis te bezoeken op zondag van 3 tot 25 februari in het Europees Cartoon Centrum (ECC).
Adres: Brugstraat z/n, 9770 Kruishoutem, België. 

Nieuwe regels bij afbraak -en sloopwerken

Cartoon Sloopinventaris

ABESIM heeft niet alleen een ruime ervaring in de opmaak van asbest- en sloopinventarissen, ook de opvolging van afbraak- en sloopwerken, waarbij de diverse afvalstromen gescheiden worden afgevoerd (selectieve sloop), maakt deel uit van onze activiteiten.

Fijne feestdagen

2016 loopt ten einde, een jaar waarin we met zijn allen meermaals enkele hoogtepunten hebben gerealiseerd. We onthouden daarbij nieuwe erkenningen die behaald werden, geslaagde projecten, succesvolle beursdeelnames en nog zoveel meer.

Succesvolle beursdeelname Pollutec LYON 2016

Wij blikken terug op een succesvolle deelname aan de beurs Pollutec 2016 in Lyon.

Heb je onze drone zien vliegen?

Heb je onze drone zien vliegen op de Alesa-site in Schoten? 

 

Abesim werkt samen met de OVAM mee aan Open Bedrijvendag

Cartoon Sloopinventaris

Abesim en OVAM willen iedereen van dichtbij kennis laten maken met de circulaire economie en een bodemsanering op Open Bedrijvendag 2016.

Overheidsopdrachten van toepassing op VZW’s?

Cartoon Vergunningsstudies

Bij het toewijzen van overheidsopdrachten dient het bestuur na te gaan of de kandidaten aan de verschillende voorwaarden voldoen.

PCB’s reëel risico binnen grondverzet bij wegeniswerken

Cartoon Indicatief onderzoek

In de nieuwsbrief van OVAM 26/11/2015 wordt de potentiële aanwezigheid van polychloorbenzenen (PCB’s) aangehaald in de bodem. Uit recente technische verslagen blijkt dat PCB’s frequenter worden vastgesteld dan algemeen aangenomen.

Abesim steunt schoolproject

Recuperatie van remenergie voor een elektrische wagen

Pages